Leiepriser oppgis ved henvendelse til salgsavdelingen.

Produkter

BOARDS/PLAKATTAVLER

Dette er plakattavler av format 312 X 216. De er plassert langs de mest trafikkerte hoved– og innfartsårer, sentrumsgater og handelsområder i de større Norske byer. Formatet skaper ekstra stor oppmerksomhet fra trafikantene. Ettersom trafikkbildet forandres stadig vekk, jobber vi hele tiden med nye gode plasseringer for våre boards, slik at dekningen alltid er optimal i henhold til trafikkbildet.

TREKANTSØYLER

Plakatsøyler av format 3 X 140 X 300, og de er strategisk plassert på kjøpesentre og større butikker. Her når du folk i innkjøpsøyeblikket. Ettersom innkjøpsmønsteret forandres stadig vekk, jobber vi hele tiden med nye gode plasseringer.

ADSHEL

Adshel er bakbelyste, eksklusive boards, av format 118 X 175. De er plassert på kjøpesentre, trafikknutepunkter og frittstående mot offentlig vei.

SUPERBOARDS

Dette er Norges største plakatformat, på 605 X 262. Formatet bidrar til høy oppmerksomhetsverdi, og er plassert ved store inn– og utfartsårer, samt trafikkerte sentrumsgater.